Hei,

olen Liike Nytin neuvonantaja ja eduskuntavaaliehdokas.
Tervetuloa tutustumaan vaaliteemoihini.  Liity halutessasi myös tukiryhmään.
Yhdessä pystymme vaikuttamaan siihen,
että Suomi on paras paikka asua, elää ja yrittää.

Politiikkaan tarvitaan muutosta.
Ole se muutos, jonka haluat nähdä!

Nora pähkinänkuoressa

 

  • 38-vuotias Liike Nytin neuvonantaja, yritysmaailman vaikuttaja ja äiti

  • valtiotieteiden yo, pääaineena kansainvälinen politiikka

  • vuodesta 1997 asti mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa

  • intohimona urheilu (erityisesti hevoset), luonto sekä lasten ja nuorten hyvinvointi (Allianssin nuorisovaaleissa sain toiseksi eniten ääniä Liike Nytin listoilta Uudellamaalla)

  • tärkeitä arvojani elämässä ovat vastuullisuus ja toisista huolehtiminen

Tärkeimmät henkilökohtaiset arvoni

Minulle vastuullisuus, toisista huolehtiminen, yhdenvertaisuus sekä yritteliäisyys ovat olleet tärkeitä arvoja elämässä.

Minusta ne ovat tärkeitä arvoja ja edellytyksiä myös sille, että voimme yhteiskuntana menestyä.

Meidän on yhteiskuntana kannettava huolta siitä, että Suomi ja suomalaiset yritykset voivat menestyä ja olla mukana globaalissa päätöksenteossa.

Jotta me voimme menestyä, meidän on uudistettava päätöksentekoa, parannettava toiminnan läpinäkyvyyttä sekä toimittava edelläkävijöinä siinä, että pystymme osallistamaan myös kansalaiset mukaan päätöksentekoon.

Tällä hetkellä päätöksenteko keskittyy vain harvoille ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet vaalien välillä ovat liian vähäiset. Tähän Liike Nyt tuo muutoksen.

Meidän on myös tehtävä rakenteellisia muutoksia ja keskityttävä siihen, että hallinnollisia kuluja voidaan leikata. Digitalisaation hyödyntäminen on tällä saralla keskeisessä asemassa.

Meidän tulee myös huolehtia siitä, että pystymme tarjoamaan kaikille mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet elää ja onnistua.

Erityisesti meidän tulee huomioida erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, ettei yksikään tipu kelkasta – ja tietenkin yhtä lailla huomioida ja kannustaa erityislahjakkaita lapsia jo varhaisessa vaiheessa, sillä Suomen kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän huippuosaamiselle.

 

Minun mielestä kansanedustajien tulisi katsoa yhtä vaalikautta pidemmälle. Kaikenlainen sijoitus ennalta-ehkäisevään toimintaan voi tuoda merkittäviä säästöjä tulevaisuudessa.

Meidän päättäjien tulee tehdä älykkäitä ja kestäviä valintoja. Se on mielestäni paras lahja, mitä voimme antaa lapsillemme.

Norasta sanottua

Nora tarttuu tärkeisiin asioihin suurella sydämellä, rohkeudella, ammattitaidolla ja aitoudella. Noran vuosikymmeniä tunteneena tiedän, että hän ei epäröi tehdä töitä yhteisten päämäärien eteen, jotta meillä olisi parhaat edellytykset kestävään, parempaan tulevaisuuteen.

Maija Westerlund
DB Schenker,
head of finance

Nora elää arvojensa mukaisesti. Hän on hyvin perhekeskeinen ja toisista huolehtiminen on hänelle tärkeää. Uskon, että kansanedustajana saamme Norasta vastuullisen ja sitoutuneen vaaliteemojensa edistäjän ja yhteiskunnallisen vaikuttajan.

Janina Backlund
ystävä

Nora on lämmin ihminen, joka kuuntelee isolla sydämellä ja tekee sen mitä lupaa!
Nora on aina valmis auttamaan ja kuuntelemaan.

Marjo Similä 
opettaja

Noran kollegana opin, että hän kuuntelee ja arvostaa erilaisia näkökulmia. Eduskuntaan tarvitaan juuri tätä taitoa.

Marjut Joensuu
ex-kollega

Mielestäni eduskunnassa pitäisi olla enemmän yritysjohtajia. Noran laaja kokemus yritysmaailmasta ajaisi varmasti meidän yrittäjien asiaa. Siitä olen 100% varma.

Ilkka Helmann
Markkinointitoimisto Kitchen, TJ

Mikä Liike Nyt?

Liike Nyt muuttaa politiikan tekemistä. Demokratian kannalta ei ole järkevää, jos valta keskittyy vain harvoille ja että sama henkilö istuu monella eri pallilla samanaikaisesti. Liike Nyt uudistaa yhteiskunnallista päätöksentekoa perustamalla päätökset tutkittuun tietoon ja antaa vaikutusvaltaa niille, joita päätökset koskevat. Liike Nyt mahdollistaa sen, että sinä voit vaikuttaa, ja että päätökset tehdään asiat, ei ideologia edellä.

Seuraa minua!