ASIANTUNTIJAT JA NEUVONANTAJAT

Viisaus ei asu yksin meissä kessään.
Kukaan ei ole yksin kaikkien alojen erityisosaaja.
Tällä sivulla esittelen henkilöt, jotka ovat lupautuneet
jakamaan oman erityisosaamisalueensa
tietämystä hyödynnettäväksi vaalikampanjan aikana. 

MARIA LOHELA

Linkki eduskuntaan, Liike Nytin kansanedustaja

Kansanedustaja on lainsäätäjä, yhteiskunnallinen vaikuttaja, alueensa edusmies ja kansainvälinen toimija. Maria Lohela on eduskunnan entinen, arvostettu puhemies sekä nykyään Liike Nytin eduskuntaryhmään siirtynyt kansanedustaja.

Marialla on valtava tietotaito. Hän on poikkeuksellisen selkeä kommunikoija ja hänellä on avoin sekä moderni työskentelyote, joten seuraan suurella mielenkiinnolla hänen eduskuntatyöskentelyään. Maria tekee työtään täydellä sydämellä ja sitä arvostan todella.

MIKAEL JUNGNER

Viestintäpoliittinen neuvonantaja
 
Viestintätoimisto Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja yksi Liike Nytin perustajista.
 

Mikaelilla on vahva tausta politiikassa. Olemme samaa mieltä siitä, että politiikka on enimmäkseen viestintää. Vaikuttajien on osattava välittää viestinsä median kautta. Sparrailen Mikaelin kanssa seuraaviin aiheisiin liittyen: viestinnän strateginen suunnittelu, kritiikin ennakointi ja viestinnän oikea ajoitus. Haluan luoda hyvän pohjan avoimeen viestintään!

SAIJA TOROPAINEN

Sosiaali- ja terveysalan neuvonantaja

Saija Toropainen on Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja. Hän on ollut myös pitkään Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminnassa mukana. Saijan perhekäsite kattaa koko elämänkaaren vauvasta vaariin.

​Sparrailemme Saijan kanssa mm. työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvistä kysymyksistä. Olemme Saijan kanssa samaa mieltä siitä, että perhepoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on turvata tasapainoinen, yksilöiden elämää rikastuttava sekä vanhempien ja parisuhteiden hyvinvointia ja lasten kehitystä tukeva perhe-elämä. Laadukas vanhustenhoito on arvovalinta!

 

ELISA NORVANTO

Turvallisuuspoliittinen neuvonantaja

Turvallisuuspoliittisena neuvonantajani toimii Elisa Norvanto, jolla on pitkä työkokemus Suomalaisen yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden sekä kansainvälisen yhteistyön alalta. Elisa on puolustusyhteistyön väitöskirjatutkija Maanpuolustuskorkeakoulussa, ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispäällikkö, sekä vieraileva opettaja Euroopan turvallisuus- ja puolustuskorkeakoulussa (ESDC).

Lue lisää Elisan ajatuksista turvallisuuteen liittyen. 

HELENE AURAMO

Slushin ja Liike Nytin perustaja,
yrittäjä, toimitusjohtaja, KTM

Helene Auramo on ollut perustamassa useita yrityksiä. Hän on yksi Slushin, Indiedaysin ja Liike Nytin perustajista. Helene on toiminut myös Marketing Clinicin johtoryhmässä ja osakkaana. Hän on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta. Hän on myös opiskellut Taideteollisessa korkeakoulussa  taiteiden maisterilinjalla ja suorittanut Harvardissa hallitusammattilaisten kurssin.

Olemme tehneet Helenen kanssa yhdessä vaalityötä ja järjestäneet tilaisuuksia. Meillä on samanlaisia ajatuksia yrittäjien tukemiseen ja yrittäjyyden edistämiseen litityen.

 

SARI MÄKELÄ

Digibisnesneuvonantaja

Digitalisaatio ja teknologian kehitys muotoilee suomalaista yhteiskuntaa ja tarjoaa osaltaan puitteita kipeästi tarvittaville muutoksille. Meidän tulee nyt haastaa olemassa olevat toimintatavat ja luoda ne uudelleen, entistä toimivammiksi ja joustavammiksi.

Sari Mäkelä on seurannut näköalapaikalta lukuisten suomalaisten yritysten ja organisaatioiden digitalisoitumista. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on verovaroin kehitettävät yhteiset palvelut. Tekoäly, analytiikka yhdistettynä korkeaan osaamiseen tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia luoda suomalaiseen yhteiskuntaan parempia edellytyksiä ja kilpailukykyä. 

ILKKA HELLMAN

Yrittäjän ääni

Ilkka Hellman on yrittäjä ja Markkinointitoimisto Kitchenin toimitusjohtaja. Hyvän mainonnan lisäksi Ilkkaa kiinnostaa myyntityö, asiakaskokemukset sekä ihmisten käyttäytyminen eri tavalla samankaltaisissa tilanteissa.

Sparrailemme Ilkan kanssa yrittäjyyteen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista sekä yhteiskunnallisista asioista, jotka vaikuttavat yrittäjyyteen.

Elämässä kaikki on vuorovaikutusta. Pääpaino sanassa ”vuoro”. Kuunteleminen on tärkeää niin myynnissä kuin politiikassakin. 

Seuraa minua!