PERHEPOLITIIKKA JA ASUMINEN

ASUMINEN
– TÄRKEÄ OSA ARKEA

Asuminen on tärkeä osa meidän jokaisen suomalaisen arkea. Vaikka kyseessä on iso, usein elämänarvoihin liitetty asia, kiinnostus asunto-osakkeen tai muun kiinteistön huolehtimiseen on vähäistä.

Meidän jokaisen tulisi olla kiinnostunut siitä, miten meidän omaisuutta hallitaan ja ennen kaikkea pyrkiä korjaustoimenpiteiden osalta ennaltaehkäisevään toimintaan. Tällöin voidaan välttää monet turhat korjaushankkeet sekä terveydelliset haitat.

Erilaisille kosteus- ja homevaurioille altistuneita henkilöitä on Suomessa satojatuhansia. Huonon sisäilman aiheuttamiksi kustannuksiksi on arvioitu 3 miljardia euroa vuodessa eli 600€/asukas. Korjaustarpeiden osalta on puhuttu Suomessa jopa 50 miljardin laiminlyönneistä. Nämä lukemat kertovat siitä, ettei ennaltaehkäisevään toimintaan ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota ja että siihen tulisi panostaa enemmän koko asumispolitiikan osalta. Tämä on aivan välttämätöntä talouden, terveyden sekä ilmastonmuutoksen takia.

Minä välitän terveydestäsi ja veroeuroistasi. Välitä sinä myös.

 

LAADUKAS PÄIVÄHOITO, KOULUTUS JA VANHUSTENHOITO OVAT ARVOVALINTOJA 

Toimin Anna ääni lapselle -ehdokkaana.

Jokainen meistä ansaitsee parhaat mahdollisuudet menestyä. Tämä koskee yhtälailla niin kasvavia lapsia, kun vanhempiakin ihmisiä. Laadukas varhaiskasvatus, koulutus sekä vanhustenhoito ovat aivan keskeisessä roolissa siinä, että voimme sanoa yhteiskuntana menestyvämme. 

​Laadukasta vanhustenhoitoa ei turvata ainoastaan nostamalla mitoituksen määrää, vaan panostamalla laatuun, tiukentamalla valvontaa sekä muuttamalla toimintatapoja. Epäkohtiin tulee puuttua ja niistä pitää olla kovemmat rangaistukset. Meidän tulee pitää myös huolta siitä, että alalle löytyy jatkossa hyviä, ammattitaitoisia työntekijöitä. Se on kaikista tärkein asia vanhustenhoidon osalta.

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus

Kaikilla meillä ei ole samanlaiset sosioekonomiset lähtökohdat, mutta yhteiskuntana meidän tulee pyrkiä antamaan kaikille mahdollisimman tasapuoliset valmiudet kasvaa ja kehittyä. Laadukas, yksilöllinen ja perheitä tukeva varhaiskasvatus on hyvä lähtökohta siihen, että nuorella ihmisellä on mahdollisuus menestyä. Myös koulutuksen osalta tulisi mennä enemmän yksilöä tukeviin ratkaisuihin. 

Koulutuksesta ja liikunnan merkityksestä lisää nuorten osiossa.

 

PERHEEN JA TYÖN YHTEENSOVITTAMINEN

 

Perhe-elämän ja työuran yhteensovitta-misesta puhutaan paljon, mutta konkreettiset toimenpiteet sen parantamiseksi on jäänyt vähäisiksi, vaikka perhevapaiden tasoittamista on pyrittykin kehittämään. Työelämän joustoista ja erilaisista mahdollisuuksista tulisi keskustella enemmän ja miettiä toimenpiteitä, jotta ihmisiä pystytään tukemaan laaja-alaisemmin työelämän eri vaiheissa. Tasa-arvon toteutuminen ja kannustavan asenneilmapiirin tukeminen on tässä tärkeää.

Väestöliiton hankkeessa on tehty useita vuosia hyvää työtä perheystävällisen työkulttuurin toteutumisen eteen. Tähän työhön olisi tärkeää saada sitoutettua suomalaisten yritysten lisäksi myös kansainväliset yritykset. 

Minä välitän.

KERRO MIELIPITEESI, ANNA PALAUTETTA!

12 + 13 =