TALOUS

Ei enää verojen kiristystä. Säästöt on saatava aikaan hallinnollisia kuluja leikkaamalla ja uusia toimintamalleja etsimällä. Palvelutuotantoa on tehostettava omaksumalla uusia työnteon ja palvelutuotannon malleja. Uutta teknologiaa on hyödynnettävä siellä missä se on mahdollista.

Sijoitus ennaltaehkäisevään työhön on järkevää aina silloin, kun se tuo säästöjä tulevaisuudessa.

PERHEPOLITIIKKA JA ASUMINEN

Lapsemme ovat rakentamassa tulevaisuuden Suomea. Tämän johdosta meidän tulee huomioida erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, ettei yksikään tipu kelkasta  – ja tietenkin yhtä lailla huomioida ja kannustaa erityislahjakkaita lapsia jo varhaisessa vaiheessa, sillä Suomen kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän huippuosaamiselle.

YMPÄRISTÖ

Luonnon kantokyky on tullut tiensä päähän. Ilmastonmuutos on tällä hetkellä merkittävimpiä uhkia yhteiskunnassa. Päästöjen vähentäminen 80 %:lla vuoteen 2050 mennessä on kova tavoite. Meillä kaikilla on iso rooli siinä, että ilmastonmuutosta saadaan hillittyä. Omat valinnat kulutuksen, asumisen ja liikkumisen osalta tulee miettiä tarkoin. Meidän päättäjien tulee tehdä älykkäitä ja kestäviä valintoja. Tämä on mielestäni paras lahja, mitä voimme antaa lapsillemme.

Seuraa minua!